Pregled unutrašnje gasne instalacije

Javno preduzeće za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže „Surčin-gas“ obaveštava sve zainteresovane građane da vrši pregled unutrašnje gasne instalacije i servise gasnih trošila. Pozivamo vas da dođete u naše kancelarije u Vojvođanskoj ulici br.109 u Surčinu i da potpišete ugovore.

• Cena za pregled unutrašnje gasne instalacije – 1.200,00 dinara

• Cena za servis gasnih trošila (konvencionalni kotlovi i gasne peći) – 2.800,00 dinara

• Komplet pregled unutrašnje gasne instalacije i servis gasnih trošila – 3.500,00 dinara

• Pregled unutrašnje gasne instalacije, koju čine kućni merno regulacioni set, cevovod instalacije sa armaturnim i gasnim aparatom podrazumeva pregled detektorom za gas i vizuelni pregled penušavim sredstvom jedanput godišnje i izdavanje potvrde o ispravnosti unutrašnje gasne instalacije.

• Servis gasnog trošila podrazumeva mehaničko čišćenje primarnog izmenjivača toplote od prašine, čađi i oksida, čišćenje glavnog gorionika, provera pravilnosti paljenja i rada kotla, vizuelni pregled ostalih delova kotla ili gasne peći i izdavanje potvrde o ispravnosti gasnog trošila i tehničkoj spremnosti za rad u narednoj godini. Za sve informacije možete se obratiti na telefone: 8443-501 ili 8440-203 ili na e-mail gas.surcin@gmail.com