Prednosti gasa

Prednosti prirodnog gasa u odnosu na druga goriva su:

Plaćanje prirodnog gasa se vrši mesečno, nakon njegove potrošnje.

Priključenjem na gasovodni sistem prestaju brige o transportu i skladištenju gasa.

Nema problema oko paljenja i održavanja vatre, nema pepela, šljake niti nečistoća oko ložišta.

Jednostavno održavanje i niski troškovi održavanja gasnih aparata.

Znatno veća produktivnost rada pri dobijanju prirodnog gasa u odnosu na ugalj i naftu.

Prirodni gas ne zahteva složenu i skupu preradu karakterističnu za tečna goriva.

Pri sagorevanju prirodnog gasa dostižu se visoke temperature, koje omogućuju da se efektivno koristi kao tehnološko i energetsko gorivo.

Odsustvo sumpora i njegovih jedinjenja daje prirodnom gasu posebnu vrednost naročito pri njegovom korišćenju za tehnološke i komunalne potrebe.
Zbog odsustva u prirodnom gasu otrovnog ugljenmonoksida nema opasnosti od trovanja pri eventualnom isticanju gasa iz instalacije.

Visoka toplotna moć prirodnog gasa omogućuje njegov transport i na velike udaljenosti.

Pri korišćenju prirodnog gasa moguća je potpuna automatizacija procesa sagorevanja uz visoku produktivnost, ekonomičnost i povoljne radne uslove.

Prirodni gas omogućuje značajnu intenzifikaciju rada raznih ložišta, peći, kotlova i drugih trošila uz smanjenje investicionih troškova.

Pri korišćenju prirodnog gasa postiže se najviši stepen korisnosti raznih trošila.

Primenom prirodnog gasa praktično se ne zagađuje životna sredina čvrstim ni gasovitim produktima sagorevanja.

U savremenim uređajima za sagorevanje ostvaruje se potpuno sagorevanje prirodnog gasa uz minimalni višak vazduha, čime se postiže visoka efektivnost iskorišćenja prirodnog gasa za dobijanje energije.

Pri sagorevanju prirodnog gasa moguće je održavati visok stepen korisnosti raznih trošila u širokom području opterećenja.

Trošila prirodnog gasa imaju ređe zastoje u radu, manje eksploatacione troškove, manju sopstvenu potrošnju energije i duži radni vek.

Vrednost prirodnog gasa raste i zbog mogućnosti njegovog korišćenja kao sirovine u hemijskoj industriji.

Za korišćenje prirodnog gasa kod spoljnih instalacija potrebna je samo mernoregualciona stanica, sa pripadajućim cevovodima i armaturom, a to znači kraći rok izgradnje i manji investicioni troškovi.