Početna strana

  • Javno preduzeće za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže „Surčin-gas“ obaveštava sve zainteresovane građane da vrši pregled unutrašnje gasne instalacije i servise gasnih trošila.Pozivamo vas da dođete u naše kancelarije u Vojvođanskoj ulici br.109 u Surčinu i da potpišete ugovore.
  • Cena za pregled unutrašnje gasne instalacije – 1.200,00 dinara
  • Cena za servis gasnih trošila (konvencionalni kotlovi i gasne peći) – 2.800,00 dinara
  • Komplet- pregled unutrašnje gasne instalacije i servis gasnih trošila – 3.500,00 dinara
  • Pregled unutrašnje gasne instalacije, koju čine kućni merno regulacioni set, cevovod instalacije sa armaturnim i gasnim aparatom podrazumeva pregled detektorom za gas i vizuelni pregled penušavim sredstvom  jedanput godišnje i izdavanje potvrde o ispravnosti unutrašnje gasne instalacije.
  • Servis gasnog trošila podrazumeva mehaničko čišćenje primarnog izmenjivača toplote od prašine, čađi i oksida, čišćenje glavnog gorionika, provera pravilnosti paljenja i rada kotla, vizuelni pregled ostalih delova kotla ili gasne peći i izdavanje potvrde o ispravnosti gasnog trošila i tehničkoj spremnosti za rad u narednoj godini. Za sve informacije možete se obratiti na telefone: 8443-501 ili 8440-203 ili na e-mail gas.surcin@gmail.com

Počela je procedura uvođenja gasa u OŠ Vuk Karadžić u Surčinu, OŠ Branko Radičević u Progaru i OŠ Dušan Vukasović Diogen u Bečmenu.
Pararelno se radi izgradnja priključnog gasovoda u Progaru.
Priključni gasovod u Bečmenu je urađen pre 2 godine.
Raspisana je Javna nabavka za obezbeđenje Merno regulacionih setova za ove 3 škole.

GO Surčin je isfinansirala izradu projekata, stručni nadzor i tehnički pregled.

Sekretarijat za obrazovanje finansira izgradnju Priključnog gasovoda u sve 3 osnovne škole.

JP Surčin-gas radi izgradnju ovi Priključnih gasovoda.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine ovih dana raspisuje Javnu nabavku za izgradnju Unutrašnje gasne instalacije za ove 3 škole.