Budući korisnici

Potrebna dokumentacija za uvođenje gasa:
1. fotokopija lične karte vlasnika objekta;
2. kopija plana parcele – ne starija od šest od meseci;
3. izvod iz lista nepokretnosti – ne stariji od šest meseci;
4. ako vlasnik nije upisan u list nepokretnosti potrebna je dokumentacija koja dokazuje vlasništvo (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, rešenje ostavinske rasprave i sl.);
5. ako na parceli ili objektu postoji suvlasnik, neophodna je overena saglasnost suvlasnika;
6. ako objekat nije upisan u list nepokretnosti neophodna je građevinska dozvola ili rešenje o legalozaciji ili ozakonjenju.